Xe nâng tay là xe nâng dùng thủ công để di chuyển, nâng hàng hóa lên cao bao gồm xe nâng tay, nâng tay cao, xe nâng tay cao, xe nâng tay thấp, xe đẩy tay.

Tải trọng nâng và chiều cao nâng cho loại xe nâng bằng tay từ khoảng 500 kg đến 1000 kg cho loại vừa di chuyển vừa nâng lên cao, hoặc 2500 kg cho loại chỉ di chuyển chứ không nâng lên cao.

COPYRIGHT © 2014 | SYNKA Manufacturing Trading Service Co.,Ltd. All rights reserved | ✉ Email: XenangSynka@gmail.com ✪