Call now💬 Zalo

Xe nâng tay càng siêu rộng giúp bạn có thể nâng những kiện hàng quá rộng mà xe nâng tay thông thường không đáp ứng được. Xe nâng tay càng siêu rộng với độ dài càng nâng là 1150/1220mm và độ rộng càng nâng là 838-1000mm có thể nâng được món hàng lên cao 200mm.

COPYRIGHT © 2014 | SYNKA Manufacturing Trading Service Co.,Ltd. All rights reserved | ✉ Email: XenangSynka@gmail.com ✪