Dòng xe thang nâng người đang dần thay thế cho việc mắc dàn giáo truyền thống. Mỗi lần làm việc trên cao là một lần phải mắc dàn giáo tốn kém về thời gian và tiền bạc.

COPYRIGHT © 2014 | SYNKA Manufacturing Trading Service Co.,Ltd. All rights reserved | ✉ Email: XenangSynka@gmail.com ✪